BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được thành lập trên cơ sở chuyển Trung tâm cấp cứu thành phố thành bệnh viện Đa khoa Sài Gòn theo Quyết định số 3917/QĐ-UB-VX ngày 06 tháng 7 năm 1999 của Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở làm việc tại 125 Lê Lợi, Phường bến Thành, Quận I.
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Địa chỉ: 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38291711 - (028) 38216589
Email : bvsaigon@tphcm.gov.vn
Website: benhviendakhoasaigon.vn