BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Địa chỉ: 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38291711 - (028) 38216589
Email : bvsaigon@tphcm.gov.vn
Website: benhviendakhoasaigon.vn