BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Ngày cập nhật: 12/01/2021
Căn cứ vào công văn 7303/SYT-NVD ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin. Căn cứ vào công văn số 17879/QLD-ĐK ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Quản Lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin.

THÔNG BÁO

V/v Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin

 

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Địa chỉ: 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38291711
Email : bv.saigon@tphcm.gov.vn
Website: benhviendakhoasaigon.vn