BỆNH VIỆN ĐA KHOA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Chọn phòng ban

Ban Giám đốc
Giám đốc BS. CKII Nguyễn Đức Vũ
Phó Giám đốc BS. CKII Nguyễn Khắc Vui
Phó Giám đốc BS. CKII Mai Đức Huy
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Địa chỉ: 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38291711
Email : bv.saigon@tphcm.gov.vn
Website: benhviendakhoasaigon.vn